LegacyMode

FindReplaceOptions.LegacyMode property

Hämtar eller ställer in ett booleskt värde som indikerar att gammal hitta/ersätt algoritm används.

public bool LegacyMode { get; set; }

Anmärkningar

Använd denna flagga om du behöver exakt samma beteende som innan den avancerade sök-/ersättfunktionen introducerades. Observera att den gamla algoritmen inte stöder avancerade funktioner som att ersätta med pauser, tillämpa formatering och så vidare.

Exempel

Visar hur man känner igen och använder ersättningar inom ersättningsmönster.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Jason gave money to Paul.");

Regex regex = new Regex(@"([A-z]+) gave money to ([A-z]+)");

FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();
options.UseSubstitutions = true;

// Att använda äldre läge stöder inte många avancerade funktioner, så vi måste ställa in det på "false".
options.LegacyMode = false;

doc.Range.Replace(regex, @"$2 took money from $1", options);

Assert.AreEqual(doc.GetText(), "Paul took money from Jason.\f");

Se även