ReplacingArgs.MatchNode

ReplacingArgs.MatchNode property

Hämtar noden som innehåller början av matchningen.

public Node MatchNode { get; }

Exempel

Visar hur man infogar ett helt dokuments innehåll som ersättning för en matchning i en sök-och-ersätt-operation.

{
  Document mainDoc = new Document(MyDir + "Document insertion destination.docx");

  // Vi kan använda ett "FindReplaceOptions"-objekt för att ändra sök-och-ersätt-processen.
  FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();
  options.ReplacingCallback = new InsertDocumentAtReplaceHandler();

  mainDoc.Range.Replace(new Regex("\\[MY_DOCUMENT\\]"), "", options);
  mainDoc.Save(ArtifactsDir + "InsertDocument.InsertDocumentAtReplace.docx");

private class InsertDocumentAtReplaceHandler : IReplacingCallback
{
  ReplaceAction IReplacingCallback.Replacing(ReplacingArgs args)
  {
    Document subDoc = new Document(MyDir + "Document.docx");

    // Infoga ett dokument efter stycket som innehåller den matchade texten.
    Paragraph para = (Paragraph)args.MatchNode.ParentNode;
    InsertDocument(para, subDoc);

    // Ta bort stycket med den matchade texten.
    para.Remove();

    return ReplaceAction.Skip;
  }
}

/// <summary>
/// Infogar alla noder i ett annat dokument efter ett stycke eller en tabell.
/// </summary>
private static void InsertDocument(Node insertionDestination, Document docToInsert)
{
  if (insertionDestination.NodeType == NodeType.Paragraph || insertionDestination.NodeType == NodeType.Table)
  {
    CompositeNode dstStory = insertionDestination.ParentNode;

    NodeImporter importer =
      new NodeImporter(docToInsert, insertionDestination.Document, ImportFormatMode.KeepSourceFormatting);

    foreach (Section srcSection in docToInsert.Sections.OfType<Section>())
      foreach (Node srcNode in srcSection.Body)
      {
        // Hoppa över noden om det är det sista tomma stycket i ett avsnitt.
        if (srcNode.NodeType == NodeType.Paragraph)
        {
          Paragraph para = (Paragraph)srcNode;
          if (para.IsEndOfSection && !para.HasChildNodes)
            continue;
        }

        Node newNode = importer.ImportNode(srcNode, true);

        dstStory.InsertAfter(newNode, insertionDestination);
        insertionDestination = newNode;
      }
  }
  else
  {
    throw new ArgumentException("The destination node must be either a paragraph or table.");
  }
}

Se även