ReplacingArgs.Replacement

ReplacingArgs.Replacement property

Hämtar eller ställer in ersättningssträngen.

public string Replacement { get; set; }

Exempel

Visar hur man ersätter alla förekomster av ett reguljärt uttrycksmönster med en annan sträng, samtidigt som alla sådana ersättningar spåras.

{
  Document doc = new Document();
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

  builder.Writeln("Our new location in New York City is opening tomorrow. " +
          "Hope to see all our NYC-based customers at the opening!");

  // Vi kan använda ett "FindReplaceOptions"-objekt för att ändra sök-och-ersätt-processen.
  FindReplaceOptions options = new FindReplaceOptions();

  // Ställ in en återuppringning som spårar alla ersättningar som "Ersätt"-metoden kommer att göra.
  TextFindAndReplacementLogger logger = new TextFindAndReplacementLogger();
  options.ReplacingCallback = logger;

  doc.Range.Replace(new Regex("New York City|NYC"), "Washington", options);

  Assert.AreEqual("Our new location in (Old value:\"New York City\") Washington is opening tomorrow. " +
          "Hope to see all our (Old value:\"NYC\") Washington-based customers at the opening!", doc.GetText().Trim());

  Assert.AreEqual("\"New York City\" converted to \"Washington\" 20 characters into a Run node.\r\n" +
          "\"NYC\" converted to \"Washington\" 42 characters into a Run node.", logger.GetLog().Trim());
}

/// <summary>
/// Upprätthåller en logg över varje textersättning som görs med en sök-och-ersätt-operation
/// och noterar den ursprungliga matchade textens värde.
/// </summary>
private class TextFindAndReplacementLogger : IReplacingCallback
{
  ReplaceAction IReplacingCallback.Replacing(ReplacingArgs args)
  {
    mLog.AppendLine($"\"{args.Match.Value}\" converted to \"{args.Replacement}\" " +
            $"{args.MatchOffset} characters into a {args.MatchNode.NodeType} node.");

    args.Replacement = $"(Old value:\"{args.Match.Value}\") {args.Replacement}";
    return ReplaceAction.Replace;
  }

  public string GetLog()
  {
    return mLog.ToString();
  }

  private readonly StringBuilder mLog = new StringBuilder();
}

Se även