ReportingEngine

ReportingEngine class

Tillhandahåller rutiner för att fylla i malldokument med data och en uppsättning inställningar för att kontrollera dessa rutiner.

public class ReportingEngine

Konstruktörer

namn Beskrivning
ReportingEngine() Initierar en ny instans av den här klassen.

Egenskaper

namn Beskrivning
KnownTypes { get; } Får en oordnad uppsättning (dvs. en samling unika föremål) som innehållerTypeobjekt vilka helt eller delvis kvalificerade namn kan användas i rapportmallar som bearbetas av denna engine -instans för att anropa motsvarande typers statiska medlemmar, utföra typcasts, etc.
Options { get; set; } Hämtar eller ställer in en uppsättning flaggor som styr beteendet för dettaReportingEngine instans medan du bygger en rapport.
static UseReflectionOptimization { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar om anrop av anpassade typmedlemmar som utförs via reflektions-API är optimerade med dynamisk klassgenerering eller inte. Standardvärdet är sant.

Metoder

namn Beskrivning
BuildReport(Document, object) Fyller i det angivna malldokumentet med data från den angivna källan vilket gör det till en klar rapport.
BuildReport(Document, object, string) Fyller i det angivna malldokumentet med data från den angivna källan vilket gör det till en klar rapport.
BuildReport(Document, object[], string[]) Fyller i det angivna malldokumentet med data från de angivna källorna vilket gör det till en klar rapport.
Equals(object)
GetHashCode()

Se även