HyphenateCaps

HyphenationOptions.HyphenateCaps property

Hämtar eller ställer in ett värde som avgör om ord skrivna med stora bokstäver är avstavade. Standardvärdet för den här egenskapen är Sann .

public bool HyphenateCaps { get; set; }

Exempel

Visar hur du konfigurerar automatisk avstavning.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Font.Size = 24;
builder.Writeln("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, " +
                "sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");

doc.HyphenationOptions.AutoHyphenation = true;
doc.HyphenationOptions.ConsecutiveHyphenLimit = 2;
doc.HyphenationOptions.HyphenationZone = 720;
doc.HyphenationOptions.HyphenateCaps = true;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.HyphenationOptions.docx");

Se även