Clear

MailMergeSettings.Clear method

Rensar inställningarna för sammankoppling av dokument på ett sådant sätt att när dokumentet sparas, kommer inga sammanslagningsinställningar att sparas och det blir ett normalt dokument.

public void Clear()

Exempel

Visar hur man kör en sammankoppling av brev samtidigt som man ansluter till en extern datakälla.

Document doc = new Document(MyDir + "Odso data.docx");
MailMergeSettings settings = doc.MailMergeSettings;

Console.WriteLine($"Connection string:\n\t{settings.ConnectString}");
Console.WriteLine($"Mail merge docs as attachment:\n\t{settings.MailAsAttachment}");
Console.WriteLine($"Mail merge doc e-mail subject:\n\t{settings.MailSubject}");
Console.WriteLine($"Column that contains e-mail addresses:\n\t{settings.AddressFieldName}");
Console.WriteLine($"Active record:\n\t{settings.ActiveRecord}");

Odso odso = settings.Odso;

Console.WriteLine($"File will connect to data source located in:\n\t\"{odso.DataSource}\"");
Console.WriteLine($"Source type:\n\t{odso.DataSourceType}");
Console.WriteLine($"UDL connection string:\n\t{odso.UdlConnectString}");
Console.WriteLine($"Table:\n\t{odso.TableName}");
Console.WriteLine($"Query:\n\t{doc.MailMergeSettings.Query}");

// Vi kan återställa dessa inställningar genom att rensa dem. När vi har gjort det och sparat dokumentet,
// Microsoft Word kommer inte längre att köra en e-postsammanfogning när vi använder den för att ladda dokumentet.
settings.Clear();

doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.OdsoEmail.docx");

Se även