MultiplePagesType

MultiplePagesType enumeration

Anger hur dokumentet skrivs ut.

public enum MultiplePagesType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Normal 0 Normal utskrift, inga flera sidor specificerade.
MirrorMargins 1 Byter vänster och höger marginal på motstående sidor.
TwoPagesPerSheet 2 Skriver ut två sidor per ark.
BookFoldPrinting 3 Anger om dokumentet ska skrivas ut som en bokvikning.
BookFoldPrintingReverse 4 Anger om dokumentet ska skrivas ut som en omvänd bokvikning.
Default 0 Standardvärdet ärNormal

Se även