OdsoDataSourceType

OdsoDataSourceType enumeration

Anger typen av extern datakälla som ska anslutas till som en del av ODSO-anslutningsinformationen.

public enum OdsoDataSourceType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Text0Anger att ett givet dokument har kopplats till en textfil. Eventuellt wdMergeSubTypeOther.
Database1Anger att ett givet dokument har kopplats till en databas. Eventuellt wdMergeSubTypeAccess.
AddressBook2Anger att ett givet dokument har kopplats till en adressbok med kontakter. Eventuellt wdMergeSubTypeOAL.
Document13Anger att ett visst dokument har kopplats till ett annat dokumentformat som stöds av det producerande programmet. Eventuellt wdMergeSubTypeOLEDBWord.
Document24Anger att ett visst dokument har kopplats till ett annat dokumentformat som stöds av det producerande programmet. Eventuellt wdMergeSubTypeWorks.
Native5Anger att ett visst dokument har kopplats till ett annat dokumentformat som är inbyggt i det producerande programmet. Eventuellt wdMergeSubTypeOLEDBText
Email6Anger att ett visst dokument har kopplats till ett e-postprogram. Eventuellt wdMergeSubTypeOutlook.
None7Typen för den externa datakällan är inte specificerad. Eventuellt wdMergeSubTypeWord.
Legacy8Anger att ett visst dokument har kopplats till ett äldre dokumentformat som stöds av det producerande programmet Eventuellt wdMergeSubTypeWord2000.
Master9Anger att ett visst dokument har kopplats till en datakälla som aggregerar andra datakällor.
Default7MotsvararNone .

Anmärkningar

OOXML-specifikationen är mycket vag för denna uppräkning. Jag antar att det kan motsvara WdMergeSubType -uppräkningen http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb237801.aspx.

Exempel

Visar hur man kör en sammankoppling med data från ett Office-datakällobjekt.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Dear ");
builder.InsertField("MERGEFIELD FirstName", "<FirstName>");
builder.Write(" ");
builder.InsertField("MERGEFIELD LastName", "<LastName>");
builder.Writeln(": ");
builder.InsertField("MERGEFIELD Message", "<Message>");

// Skapa en datakälla i form av en ASCII-fil, med "|" karaktär
// fungerar som avgränsaren som separerar kolumner. Den första raden innehåller de tre kolumnernas namn,
// och varje efterföljande rad är en rad med sina respektive värden.
string[] lines = { "FirstName|LastName|Message",
    "John|Doe|Hello! This message was created with Aspose Words mail merge." };
string dataSrcFilename = ArtifactsDir + "MailMerge.MailMergeSettings.DataSource.txt";

File.WriteAllLines(dataSrcFilename, lines);

MailMergeSettings settings = doc.MailMergeSettings;
settings.MainDocumentType = MailMergeMainDocumentType.MailingLabels;
settings.CheckErrors = MailMergeCheckErrors.Simulate;
settings.DataType = MailMergeDataType.Native;
settings.DataSource = dataSrcFilename;
settings.Query = "SELECT * FROM " + doc.MailMergeSettings.DataSource;
settings.LinkToQuery = true;
settings.ViewMergedData = true;

Assert.AreEqual(MailMergeDestination.Default, settings.Destination);
Assert.False(settings.DoNotSupressBlankLines);

Odso odso = settings.Odso;
odso.DataSource = dataSrcFilename;
odso.DataSourceType = OdsoDataSourceType.Text;
odso.ColumnDelimiter = '|';
odso.FirstRowContainsColumnNames = true;

Assert.AreNotSame(odso, odso.Clone());
Assert.AreNotSame(settings, settings.Clone());

 // Att öppna detta dokument i Microsoft Word kommer att köra sammanslagningen innan innehållet visas.
doc.Save(ArtifactsDir + "MailMerge.MailMergeSettings.docx");

Se även