DisplayBackgroundShape

ViewOptions.DisplayBackgroundShape property

Styr visningen av bakgrundsformen i utskriftslayoutvyn.

public bool DisplayBackgroundShape { get; set; }

Exempel

Visar hur man döljer/visar dokumentbakgrundsbilder i visningsalternativ.

// Använd en HTML-sträng för att skapa ett nytt dokument med en platt bakgrundsfärg.
const string html = 
@"<html>
    <body style='background-color: blue'>
        <p>Hello world!</p>
    </body>
</html>";

Document doc = new Document(new MemoryStream(Encoding.Unicode.GetBytes(html)));

// Källan för dokumentet har en platt färgbakgrund,
// vars närvaro kommer att ställa in "DisplayBackgroundShape"-flaggan till "true".
Assert.True(doc.ViewOptions.DisplayBackgroundShape);

// Behåll "DisplayBackgroundShape" som "true" för att få dokumentet att visa bakgrundsfärgen.
// Detta kan påverka vissa textfärger för att förbättra synligheten.
// Ställ in "DisplayBackgroundShape" till "false" för att inte visa bakgrundsfärgen.
doc.ViewOptions.DisplayBackgroundShape = displayBackgroundShape;

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.DisplayBackgroundShape.docx");

Se även