FormsDesign

ViewOptions.FormsDesign property

Anger om dokumentet är i formulärdesignläge.

public bool FormsDesign { get; set; }

Anmärkningar

Fungerar för närvarande endast för dokument i WordML-format.

Exempel

Visar hur man aktiverar/inaktiverar formulärdesignläge.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

// Ställ in egenskapen "FormsDesign" till "false" för att hålla formulärdesignläget inaktiverat.
// Ställ in egenskapen "FormsDesign" på "true" för att aktivera formulärdesignläge.
doc.ViewOptions.FormsDesign = useFormsDesign;

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.FormsDesign.xml");

Assert.AreEqual(useFormsDesign,
    File.ReadAllText(ArtifactsDir + "ViewOptions.FormsDesign.xml").Contains("<w:formsDesign />"));

Se även