ViewType

ViewOptions.ViewType property

Styr visningsläget i Microsoft Word.

public ViewType ViewType { get; set; }

Anmärkningar

Även om Aspose.Words kan läsa och skriva detta alternativ, är dess användning applikationsspecifik. Till exempel respekterar MS Word 2013 inte värdet av detta alternativ.

Exempel

Visar hur man ställer in en anpassad zoomfaktor, vilken äldre versioner av Microsoft Word kommer att tillämpa på ett dokument vid inläsning.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

doc.ViewOptions.ViewType = ViewType.PageLayout;
doc.ViewOptions.ZoomPercent = 50;

Assert.AreEqual(ZoomType.Custom, doc.ViewOptions.ZoomType);
Assert.AreEqual(ZoomType.None, doc.ViewOptions.ZoomType);

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.SetZoomPercentage.doc");

Se även