ViewType

ViewType enumeration

Möjliga värden för visningsläget i Microsoft Word.

public enum ViewType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Dokumentet ska återges i applikationens standardvy.
Reading0Dokumentet ska återges i applikationens standardvy.
PageLayout1Dokumentet ska öppnas i en vy som visar dokumentet som det kommer att skrivas ut.
Outline3Dokumentet ska återges i en vy som är optimerad för att skissera eller skapa långa dokument.
Normal4Dokumentet ska återges i en vy som är optimerad för att skissera eller skapa långa dokument.
Web5Dokumentet ska återges i en vy som efterliknar hur detta dokument skulle visas på en webbsida.

Exempel

Visar hur man ställer in en anpassad zoomfaktor, vilken äldre versioner av Microsoft Word kommer att tillämpa på ett dokument vid inläsning.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Writeln("Hello world!");

doc.ViewOptions.ViewType = ViewType.PageLayout;
doc.ViewOptions.ZoomPercent = 50;

Assert.AreEqual(ZoomType.Custom, doc.ViewOptions.ZoomType);
Assert.AreEqual(ZoomType.None, doc.ViewOptions.ZoomType);

doc.Save(ArtifactsDir + "ViewOptions.SetZoomPercentage.doc");

Se även