ZoomType

ZoomType enumeration

Möjliga värden för hur stort eller litet dokumentet visas på skärmen i Microsoft Word.

public enum ZoomType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Custom0Zoomprocenten är inställd explicit. Den räknas inte om automatiskt när kontrollstorleken ändras.
None0Indikerar att använda den explicita zoomprocenten. Samma somCustom .
FullPage1Zoomprocent räknas automatiskt om för att passa en hel sida.
PageWidth2Zoomprocenten beräknas automatiskt om för att passa sidbredden.
TextFit3Zoomprocent räknas automatiskt om för att passa text.

Se även