ZoomType

ZoomType enumeration

Möjliga värden för hur stort eller litet dokumentet visas på skärmen i Microsoft Word.

public enum ZoomType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Custom 0 Zoomprocenten är inställd explicit. Den räknas inte om automatiskt när kontrollstorleken ändras.
None 0 Indikerar att använda den explicita zoomprocenten. Samma somCustom .
FullPage 1 Zoomprocent räknas automatiskt om för att passa en hel sida.
PageWidth 2 Zoomprocenten beräknas automatiskt om för att passa sidbredden.
TextFit 3 Zoomprocent räknas automatiskt om för att passa text.

Se även