Aspose.Words.Shaping

DenAspose.Words.Shaping namnutrymmet innehåller klasser för att ge stöd för OpenType-funktioner med hjälp av externa textformningsmotorer.

Klasser

KlassBeskrivning
BasicTextShaperCacheImplementerar grundläggande cache förITextShaper instanser. Den här klassen är trådsäker.
ClusterKapslar in kodpunkter och glyfer som utgör ett grafem.
GlyphRepresenterar en glyph

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
ITextShaperTillhandahåller metoder för textformning.
ITextShaperFactoryEtt gränssnitt för en fabrik för konstruktionITextShaper implementeringar.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
DirectionTextriktning.
FontFeatureFunktioner ger information om hur glyfer används i ett teckensnitt för att rendera ett skript. https://docs.microsoft.com/en-us/typography/opentype/spec/featuretags
ScriptShapingLevelBeskriver formningsnivåer som krävs av ett skript.
UnicodeScriptUnicode Character Database-egenskap: Script (sc).