Aspose.Words.Shaping

Den Aspose.Words.Shaping namnutrymmet innehåller klasser för att ge stöd för OpenType-funktioner med hjälp av externa textformningsmotorer.

Klasser

Klass Beskrivning
BasicTextShaperCache
Cluster
Glyph

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
ITextShaper
ITextShaperFactory

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
Direction
FontFeature
ScriptShapingLevel
UnicodeScript