Glyph

Glyph class

Representerar en glyph

public class Glyph

Konstruktörer

namnBeskrivning
Glyph(int, short, short, short)Initierar ny instans av denna klass.

Egenskaper

namnBeskrivning
Advance { get; set; }Avancerad bredd som indikerar placering för den efterföljande glyfen.
AdvanceOffset { get; }Horisontell (x) förskjutning i förhållande till glyfposition. Används oftast för att fästa märken (som diakritiska tecken) till bastecken.
AscenderOffset { get; }Vertikal (y) förskjutning i förhållande till teckenposition. Används oftast för att fästa märken (som diakritiska tecken) till bastecken.
GlyphIndex { get; }Index för glyfen (GID) i det fysiska teckensnittet.

Metoder

namnBeskrivning
virtual Clone()Returnerar en klon av denna instans.
virtual GetWidth(int, float)Returnerar bredden (förskott) för glyfen i punkter.

Se även