ITextShaper

ITextShaper interface

Tillhandahåller metoder för textformning.

public interface ITextShaper : IDisposable

Metoder

namnBeskrivning
ShapeText(string[], DirectionUnicodeScript, params FontFeature[])ReturnerarClusterobjekt genererade från en sekvens av textfragment. Längden på den returnerade arrayen är lika med längden påruns . Om körning på ett index har motsvarande kluster kommer resultatet på samma index att registreras.

Se även