ITextShaperFactory

ITextShaperFactory interface

Ett gränssnitt för en fabrik för konstruktionITextShaper implementeringar.

public interface ITextShaperFactory

Metoder

namnBeskrivning
GetTextShaper(string, int)Returnerar en ny instans av en textformare för teckensnittet som anges avfontPath ochfaceIndex .
GetTextShaper(string, byte[], int)Returnerar ny instans av en textformare för teckensnittet som representeras avfontBlob ochfaceIndex .

Se även