Aspose.Words.Tables

DeAspose.Words.Tables namnutrymmet innehåller klasser som representerar tabeller, rader, celler och deras formatering.

Klasser

KlassBeskrivning
CellRepresenterar en tabellcell.
CellCollectionGer maskinskriven åtkomst till en samling avCell noder.
CellFormatRepresenterar all formatering för en tabellcell.
PreferredWidthRepresenterar ett värde och dess måttenhet som används för att ange den föredragna bredden på en tabell eller en cell.
RowRepresenterar en tabellrad.
RowCollectionGer maskinskriven åtkomst till en samling avRow noder.
RowFormatRepresenterar all formatering för en tabellrad.
TableRepresenterar en tabell i ett Word-dokument.
TableCollectionGer maskinskriven åtkomst till en samling avTable noder.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AutoFitBehaviorBestämmer hur Aspose.Words ändrar storlek på tabellen när du anroparAutoFit metod.
CellMergeAnger hur en cell i en tabell slås samman med andra celler.
CellVerticalAlignmentAnger vertikal justering av text inuti en tabellcell.
PreferredWidthTypeAnger måttenheten för den föredragna bredden på en tabell eller cell.
TableAlignmentAnger justering för en inline-tabell.
TableStyleOptionsAnger hur tabellstil tillämpas på en tabell.
TextWrappingAnger hur text lindas runt tabellen.