AutoFitBehavior

AutoFitBehavior enumeration

Bestämmer hur Aspose.Words ändrar storlek på tabellen när du anroparAutoFit metod.

public enum AutoFitBehavior

Värderingar

namn Värde Beskrivning
AutoFitToContents 0 Aspose.Words aktiverar alternativet Autopassning, tar bort önskad bredd från tabellen och alla celler och uppdaterar sedan tabelllayouten.
AutoFitToWindow 1 När du använder det här värdet aktiverar Aspose.Words alternativet Autopassning, ställer in den föredragna bredden för tabellen till 100 %, tar bort önskade bredder från alla celler och uppdaterar sedan tabelllayouten.
FixedColumnWidths 2 Aspose.Words inaktiverar alternativet Autopassning och tar bort det önskade med från tabellen.

Exempel

Visar hur man bygger en ny tabell samtidigt som man använder en stil.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Table table = builder.StartTable();

// Vi måste infoga minst en rad innan vi ställer in någon tabellformatering.
builder.InsertCell();

// Ställ in tabellstilen som används baserat på stilidentifieraren.
// Observera att inte alla tabellstilar är tillgängliga när du sparar i .doc-format.
table.StyleIdentifier = StyleIdentifier.MediumShading1Accent1;

// Tillämpa stilen delvis på funktioner i tabellen baserat på predikat, bygg sedan tabellen.
table.StyleOptions =
    TableStyleOptions.FirstColumn | TableStyleOptions.RowBands | TableStyleOptions.FirstRow;
table.AutoFit(AutoFitBehavior.AutoFitToContents);

builder.Writeln("Item");
builder.CellFormat.RightPadding = 40;
builder.InsertCell();
builder.Writeln("Quantity (kg)");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Apples");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("20");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Bananas");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("40");
builder.EndRow();

builder.InsertCell();
builder.Writeln("Carrots");
builder.InsertCell();
builder.Writeln("50");
builder.EndRow();

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertTableWithStyle.docx");

Visar hur man bygger en formaterad 2x2-tabell.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndRow();

// När du bygger tabellen kommer dokumentbyggaren att tillämpa sina nuvarande RowFormat/CellFormat-egenskapsvärden
// till den aktuella raden/cellen som markören är i och eventuella nya rader/celler när den skapar dem.
Assert.AreEqual(CellVerticalAlignment.Center, table.Rows[0].Cells[0].CellFormat.VerticalAlignment);
Assert.AreEqual(CellVerticalAlignment.Center, table.Rows[0].Cells[1].CellFormat.VerticalAlignment);

builder.InsertCell();
builder.RowFormat.Height = 100;
builder.RowFormat.HeightRule = HeightRule.Exactly;
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Upward;
builder.Write("Row 2, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Downward;
builder.Write("Row 2, cell 2.");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

// Tidigare tillagda rader och celler påverkas inte retroaktivt av ändringar i byggarens formatering.
Assert.AreEqual(0, table.Rows[0].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Auto, table.Rows[0].RowFormat.HeightRule);
Assert.AreEqual(100, table.Rows[1].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Exactly, table.Rows[1].RowFormat.HeightRule);
Assert.AreEqual(TextOrientation.Upward, table.Rows[1].Cells[0].CellFormat.Orientation);
Assert.AreEqual(TextOrientation.Downward, table.Rows[1].Cells[1].CellFormat.Orientation);

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.BuildTable.docx");

Se även