HorizontalMerge

CellFormat.HorizontalMerge property

Anger hur cellen sammanfogas horisontellt med andra celler i raden.

public CellMerge HorizontalMerge { get; set; }

Exempel

Visar hur man slår samman tabellceller horisontellt.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en cell i den första kolumnen på den första raden.
// Den här cellen kommer att vara den första i en rad horisontellt sammanslagna celler.
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.HorizontalMerge = CellMerge.First;
builder.Write("Text in merged cells.");

// Infoga en cell i den andra kolumnen på den första raden. Istället för att lägga till textinnehåll,
// vi kommer att slå samman denna cell med den första cellen som vi la till direkt till vänster.
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.HorizontalMerge = CellMerge.Previous;
builder.EndRow();

// Infoga ytterligare två osammanfogade celler i den andra raden.
builder.CellFormat.HorizontalMerge = CellMerge.None;
builder.InsertCell();
builder.Write("Text in unmerged cell.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Text in unmerged cell.");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

doc.Save(ArtifactsDir + "CellFormat.HorizontalMerge.docx");

Skriver ut den horisontella och vertikala sammanslagningstypen för en cell.

public void CheckCellsMerged()
{
  Document doc = new Document(MyDir + "Table with merged cells.docx");
  Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];

  foreach (Row row in table.Rows.OfType<Row>())
    foreach (Cell cell in row.Cells.OfType<Cell>())
      Console.WriteLine(PrintCellMergeType(cell));
}

public string PrintCellMergeType(Cell cell)
{
  bool isHorizontallyMerged = cell.CellFormat.HorizontalMerge != CellMerge.None;
  bool isVerticallyMerged = cell.CellFormat.VerticalMerge != CellMerge.None;
  string cellLocation =
    $"R{cell.ParentRow.ParentTable.IndexOf(cell.ParentRow) + 1}, C{cell.ParentRow.IndexOf(cell) + 1}";

  if (isHorizontallyMerged && isVerticallyMerged)
    return $"The cell at {cellLocation} is both horizontally and vertically merged";
  if (isHorizontallyMerged)
    return $"The cell at {cellLocation} is horizontally merged.";

  return isVerticallyMerged ? $"The cell at {cellLocation} is vertically merged" : $"The cell at {cellLocation} is not merged";
}

Se även