CellVerticalAlignment

CellVerticalAlignment enumeration

Anger vertikal justering av text inuti en tabellcell.

public enum CellVerticalAlignment

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Top0Text är justerad överst i en cell.
Center1Text är justerad i mitten av en cell.
Bottom2Texten är justerad längst ned i cellen.

Exempel

Visar hur man bygger en formaterad 2x2-tabell.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Table table = builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndRow();

// När du bygger tabellen kommer dokumentbyggaren att tillämpa sina nuvarande RowFormat/CellFormat-egenskapsvärden
// till den aktuella raden/cellen som markören är i och eventuella nya rader/celler när den skapar dem.
Assert.AreEqual(CellVerticalAlignment.Center, table.Rows[0].Cells[0].CellFormat.VerticalAlignment);
Assert.AreEqual(CellVerticalAlignment.Center, table.Rows[0].Cells[1].CellFormat.VerticalAlignment);

builder.InsertCell();
builder.RowFormat.Height = 100;
builder.RowFormat.HeightRule = HeightRule.Exactly;
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Upward;
builder.Write("Row 2, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.CellFormat.Orientation = TextOrientation.Downward;
builder.Write("Row 2, cell 2.");
builder.EndRow();
builder.EndTable();

// Tidigare tillagda rader och celler påverkas inte retroaktivt av ändringar i byggarens formatering.
Assert.AreEqual(0, table.Rows[0].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Auto, table.Rows[0].RowFormat.HeightRule);
Assert.AreEqual(100, table.Rows[1].RowFormat.Height);
Assert.AreEqual(HeightRule.Exactly, table.Rows[1].RowFormat.HeightRule);
Assert.AreEqual(TextOrientation.Upward, table.Rows[1].Cells[0].CellFormat.Orientation);
Assert.AreEqual(TextOrientation.Downward, table.Rows[1].Cells[1].CellFormat.Orientation);

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.BuildTable.docx");

Se även