PreferredWidthType

PreferredWidthType enumeration

Anger måttenheten för den föredragna bredden på en tabell eller cell.

public enum PreferredWidthType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Auto 1 Den föredragna bredden är inte specificerad. Tabellens eller cellens faktiska bredd anges antingen med den explicita bredden eller så bestäms automatiskt av tabelllayoutalgoritmen när tabellen visas, beroende på inställningen för automatisk anpassning av tabellen.
Percent 2 Mät den aktuella artikelns bredd med en angiven procentandel.
Points 3 Mät den aktuella artikelns bredd med ett angivet antal punkter (1/72 tum).

Exempel

Visar hur man verifierar den föredragna breddtypen och värdet för en tabellcell.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");

Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];
Cell firstCell = table.FirstRow.FirstCell;

Assert.AreEqual(PreferredWidthType.Percent, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Type);
Assert.AreEqual(11.16d, firstCell.CellFormat.PreferredWidth.Value);

Se även