Aspose.Words.Themes

DeAspose.Words.Themes namnutrymme tillhandahåller klasser som gör det möjligt att komma åt temainformation i Microsoft Word-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
ThemeRepresenterar dokumenttema och ger tillgång till huvudtema, inklusiveMajorFonts ,MinorFonts ochColors
ThemeColorsRepresenterar färgschemat för dokumenttemat som innehåller tolv färger.
ThemeFontsRepresenterar en samling teckensnitt i teckensnittsschemat, vilket gör det möjligt att ange olika teckensnitt för olika språkLatin ,EastAsian ochComplexScript .

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ThemeColorAnger temafärgerna för dokumentteman.
ThemeFontAnger typer av temateckensnittsnamn för dokumentteman.