Aspose.Words.Vba

De Aspose.Words.Vba namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med VBA-projekt.

Klasser

Klass Beskrivning
VbaModule Ger tillgång till VBA-projektmodul.
VbaModuleCollection Representerar en samling avVbaModule objekt.
VbaProject Ger tillgång till VBA-projektinformation. Ett VBA-projekt inuti dokumentet definieras som en samling VBA-moduler.
VbaReference Implementerar en referens till ett bibliotek av automationstyp eller VBA-projekt.
VbaReferenceCollection Representerar en samling avVbaReference objekt.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
VbaModuleType Anger typen av modell i ett VBA-projekt.
VbaReferenceType Tillåter att ange typen av aVbaReference objekt.