Aspose.Words.Vba

DeAspose.Words.Vba namnutrymme tillhandahåller klasser för att arbeta med VBA-projekt.

Klasser

KlassBeskrivning
VbaExecutableAttribute
VbaModuleGer tillgång till VBA-projektmodul.
VbaModuleCollectionRepresenterar en samling avVbaModule objekt.
VbaProjectGer tillgång till VBA-projektinformation. Ett VBA-projekt inuti dokumentet definieras som en samling VBA-moduler.
VbaReferenceImplementerar en referens till ett bibliotek av automationstyp eller VBA-projekt.
VbaReferenceCollectionRepresenterar en samling avVbaReference objekt.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
VbaModuleTypeAnger typen av modell i ett VBA-projekt.
VbaReferenceTypeTillåter att ange typen av aVbaReference objekt.