VbaModule

VbaModule class

Ger tillgång till VBA-projektmodul.

public class VbaModule

Konstruktörer

namn Beskrivning
VbaModule() Skapar en tom modul.

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; set; } Hämtar eller ställer in VBA-projektmodulens namn.
SourceCode { get; set; } Hämtar eller ställer in VBA-projektmodulens källkod.
Type { get; set; } Anger om modulen är en procedurmodul, dokumentmodul, klassmodul eller designermodul.

Metoder

namn Beskrivning
Clone() Utför en kopia avVbaModule .

Exempel

Visar hur man kommer åt ett dokuments VBA-projektinformation.

Document doc = new Document(MyDir + "VBA project.docm");

// Ett VBA-projekt innehåller en samling VBA-moduler.
VbaProject vbaProject = doc.VbaProject;
    ? $"Project name: {vbaProject.Name} signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n"
    : $"Project name: {vbaProject.Name} not signed; Project code page: {vbaProject.CodePage}; Modules count: {vbaProject.Modules.Count()}\n");

VbaModuleCollection vbaModules = doc.VbaProject.Modules; 

Assert.AreEqual(vbaModules.Count(), 3);

foreach (VbaModule module in vbaModules)
    Console.WriteLine($"Module name: {module.Name};\nModule code:\n{module.SourceCode}\n");

// Ställ in ny källkod för VBA-modulen. Du kan komma åt VBA-moduler i samlingen antingen med index eller namn.
vbaModules[0].SourceCode = "Your VBA code...";
vbaModules["Module1"].SourceCode = "Your VBA code...";

// Ta bort en modul från samlingen.
vbaModules.Remove(vbaModules[2]);

Se även