Clone

VbaModule.Clone method

Utför en kopia avVbaModule .

public VbaModule Clone()

Returvärde

Den klonade VbaModule.

Exempel

Visar hur man djupklonar ett VBA-projekt och en modul.

Document doc = new Document(MyDir + "VBA project.docm");
Document destDoc = new Document();

VbaProject copyVbaProject = doc.VbaProject.Clone();
destDoc.VbaProject = copyVbaProject;

// I destinationsdokumentet har vi redan en modul som heter "Module1"
// eftersom vi klonade det tillsammans med projektet. Vi kommer att behöva ta bort modulen.
VbaModule oldVbaModule = destDoc.VbaProject.Modules["Module1"];
VbaModule copyVbaModule = doc.VbaProject.Modules["Module1"].Clone();
destDoc.VbaProject.Modules.Remove(oldVbaModule);
destDoc.VbaProject.Modules.Add(copyVbaModule);

destDoc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CloneVbaProject.docm");

Se även