Add

VbaModuleCollection.Add method

Lägger till en modul i samlingen.

public void Add(VbaModule vbaModule)

Exempel

Visar hur man skapar ett VBA-projekt med hjälp av makron.

Document doc = new Document();

// Skapa ett nytt VBA-projekt.
VbaProject project = new VbaProject();
project.Name = "Aspose.Project";
doc.VbaProject = project;

// Skapa en ny modul och ange en makrokällkod.
VbaModule module = new VbaModule();
module.Name = "Aspose.Module";
module.Type = VbaModuleType.ProceduralModule;
module.SourceCode = "New source code";

// Lägg till modulen i VBA-projektet.
doc.VbaProject.Modules.Add(module);

doc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CreateVBAMacros.docm");

Se även