VbaModuleType

VbaModuleType enumeration

Anger typen av modell i ett VBA-projekt.

public enum VbaModuleType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
DocumentModule 0 En typ av VBA-projektobjekt som specificerar en modul för inbäddade makron och programmatiska åtkomstoperationer som är associerade med ett dokument.
ProceduralModule 1 En samling subrutiner och funktioner.
ClassModule 2 En modul som innehåller definitionen för ett nytt objekt. Varje instans av en klass skapar ett nytt objekt, och procedurer som definieras i modulen blir egenskaper och metoder för objektet.
DesignerModule 3 En VBA-modul som utökar metoderna och egenskaperna för en ActiveX-kontroll som har registrerats i projektet.

Exempel

Visar hur man skapar ett VBA-projekt med hjälp av makron.

Document doc = new Document();

// Skapa ett nytt VBA-projekt.
VbaProject project = new VbaProject();
project.Name = "Aspose.Project";
doc.VbaProject = project;

// Skapa en ny modul och ange en makrokällkod.
VbaModule module = new VbaModule();
module.Name = "Aspose.Module";
module.Type = VbaModuleType.ProceduralModule;
module.SourceCode = "New source code";

// Lägg till modulen i VBA-projektet.
doc.VbaProject.Modules.Add(module);

doc.Save(ArtifactsDir + "VbaProject.CreateVBAMacros.docm");

Se även