Aspose.Words.WebExtensions

De Aspose.Words.WebExtensions namespace tillhandahåller klasser som gör det möjligt att anpassa element och attribut som utökar XML-vokabulären för att representera Office-tillägg.

Klasser

Klass Beskrivning
BaseWebExtensionCollection<T> Basklass förTaskPaneCollection ,WebExtensionBindingCollection , WebExtensionPropertyCollection ochWebExtensionReferenceCollection samlingar.
TaskPane Representerar ett tilläggsaktivitetsfönsterobjekt.
TaskPaneCollection Anger en lista över bevarade objekt i aktivitetsfönstret.
WebExtension Representerar ett webbtilläggsobjekt.
WebExtensionBinding Anger ett bindande förhållande mellan ett webbtillägg och data i dokumentet.
WebExtensionBindingCollection Anger en lista över webbtilläggsbindningar.
WebExtensionProperty Anger en anpassad egenskap för webbtillägg.
WebExtensionPropertyCollection Anger en uppsättning anpassade egenskaper för webbtillägg.
WebExtensionReference Representerar referensen till ett webbtillägg. Referensen används för att identifiera leverantörens plats och version av tillägget .
WebExtensionReferenceCollection Anger en lista över webbtilläggsreferenser.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
TaskPaneDockState Räknar upp tillgängliga platser för objekt i aktivitetsrutan.
WebExtensionBindingType Räknar upp tillgängliga typer av bindning mellan ett webbtillägg och data i dokumentet.
WebExtensionStoreType Räknar upp tillgängliga typer av en webbtilläggsbutik.