Aspose.Words.WebExtensions

DeAspose.Words.WebExtensionsnamespace tillhandahåller klasser som gör det möjligt att anpassa element och attribut som utökar XML-vokabulären för att representera Office-tillägg.

Klasser

KlassBeskrivning
BaseWebExtensionCollection<T>Basklass förTaskPaneCollection ,WebExtensionBindingCollection , WebExtensionPropertyCollection ochWebExtensionReferenceCollection samlingar.
TaskPaneRepresenterar ett tilläggsaktivitetsfönsterobjekt.
TaskPaneCollectionAnger en lista över bevarade objekt i aktivitetsfönstret.
WebExtensionRepresenterar ett webbtilläggsobjekt.
WebExtensionBindingAnger ett bindande förhållande mellan ett webbtillägg och data i dokumentet.
WebExtensionBindingCollectionAnger en lista över webbtilläggsbindningar.
WebExtensionPropertyAnger en anpassad egenskap för webbtillägg.
WebExtensionPropertyCollectionAnger en uppsättning anpassade egenskaper för webbtillägg.
WebExtensionReferenceRepresenterar referensen till ett webbtillägg. Referensen används för att identifiera leverantörens plats och version av tillägget .
WebExtensionReferenceCollectionAnger en lista över webbtilläggsreferenser.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
TaskPaneDockStateRäknar upp tillgängliga platser för objekt i aktivitetsrutan.
WebExtensionBindingTypeRäknar upp tillgängliga typer av bindning mellan ett webbtillägg och data i dokumentet.
WebExtensionStoreTypeRäknar upp tillgängliga typer av en webbtilläggsbutik.