GetEnumerator

BaseWebExtensionCollection<T>.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning som kan iterera genom en samling.

public IEnumerator<T> GetEnumerator()

Exempel

Visar hur man arbetar med ett dokuments samling av webbtillägg.

Document doc = new Document(MyDir + "Web extension.docx");

Assert.AreEqual(1, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

// Skriv ut alla egenskaper för dokumentets webbtillägg.
WebExtensionPropertyCollection webExtensionPropertyCollection = doc.WebExtensionTaskPanes[0].WebExtension.Properties;
using (IEnumerator<WebExtensionProperty> enumerator = webExtensionPropertyCollection.GetEnumerator())
{
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    WebExtensionProperty webExtensionProperty = enumerator.Current;
    Console.WriteLine($"Binding name: {webExtensionProperty.Name}; Binding value: {webExtensionProperty.Value}");
  }
}

// Ta bort webbtillägget.
doc.WebExtensionTaskPanes.Remove(0);

Assert.AreEqual(0, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

Se även