Item

BaseWebExtensionCollection<T> indexer

Hämtar eller ställer in ett objekt på angivet index.

public T this[int index] { get; set; }
Parameter Beskrivning
index Nollbaserat index för objektet.

Exempel

Visar hur man arbetar med ett dokuments samling av webbtillägg.

Document doc = new Document(MyDir + "Web extension.docx");

Assert.AreEqual(1, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

// Skriv ut alla egenskaper för dokumentets webbtillägg.
WebExtensionPropertyCollection webExtensionPropertyCollection = doc.WebExtensionTaskPanes[0].WebExtension.Properties;
using (IEnumerator<WebExtensionProperty> enumerator = webExtensionPropertyCollection.GetEnumerator())
{
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    WebExtensionProperty webExtensionProperty = enumerator.Current;
    Console.WriteLine($"Binding name: {webExtensionProperty.Name}; Binding value: {webExtensionProperty.Value}");
  }
}

// Ta bort webbtillägget.
doc.WebExtensionTaskPanes.Remove(0);

Assert.AreEqual(0, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

Se även