Remove

BaseWebExtensionCollection<T>.Remove method

Tar bort objektet vid det angivna indexet från samlingen.

public void Remove(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 Det nollbaserade indexet för samlingsobjektet.

Exempel

Visar hur man arbetar med ett dokuments samling av webbtillägg.

Document doc = new Document(MyDir + "Web extension.docx");

Assert.AreEqual(1, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

// Skriv ut alla egenskaper för dokumentets webbtillägg.
WebExtensionPropertyCollection webExtensionPropertyCollection = doc.WebExtensionTaskPanes[0].WebExtension.Properties;
using (IEnumerator<WebExtensionProperty> enumerator = webExtensionPropertyCollection.GetEnumerator())
{
  while (enumerator.MoveNext())
  {
    WebExtensionProperty webExtensionProperty = enumerator.Current;
    Console.WriteLine($"Binding name: {webExtensionProperty.Name}; Binding value: {webExtensionProperty.Value}");
  }
}

// Ta bort webbtillägget.
doc.WebExtensionTaskPanes.Remove(0);

Assert.AreEqual(0, doc.WebExtensionTaskPanes.Count);

Se även