WebExtensionBinding

WebExtensionBinding class

Anger ett bindande förhållande mellan ett webbtillägg och data i dokumentet.

public class WebExtensionBinding

Konstruktörer

namn Beskrivning
WebExtensionBinding(string, WebExtensionBindingType, string) Skapar webbtilläggsbindning med angivna parametrar.

Egenskaper

namn Beskrivning
AppRef { get; set; } Anger bindningsnyckeln som används för att mappa bindningsposten i den här listan med bundna data i dokumentet.
BindingType { get; set; } Anger bindningstypen.
Id { get; set; } Anger bindningsidentifieraren.

Se även