WebExtensionProperty

WebExtensionProperty class

Anger en anpassad egenskap för webbtillägg.

public class WebExtensionProperty

Konstruktörer

namn Beskrivning
WebExtensionProperty(string, string) Skapar anpassad egendom för webbtillägg med angivet namn och värde.

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; set; } Anger ett anpassat egenskapsnamn
Value { get; set; } Anger ett anpassat egenskapsvärde.

Se även