WebExtensionReference

WebExtensionReference class

Representerar referensen till ett webbtillägg. Referensen används för att identifiera leverantörens plats och version av tillägget .

För att lära dig mer, besökArbeta med Office-tillägg dokumentationsartikel.

public class WebExtensionReference

Konstruktörer

namnBeskrivning
WebExtensionReference()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Id { get; set; }Identifierare som är kopplad till webbtillägget inom en katalogleverantör.
Store { get; set; }Anger instansen av marknadsplatsen där webbtillägget lagras.
StoreType { get; set; }Anger typen av marknadsplats.
Version { get; set; }Anger versionen av webbtillägget.

Se även