WebExtensionReference

WebExtensionReference class

Representerar referensen till ett webbtillägg. Referensen används för att identifiera leverantörens plats och version av tillägget .

public class WebExtensionReference

Konstruktörer

namn Beskrivning
WebExtensionReference() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Id { get; set; } Identifierare som är kopplad till webbtillägget inom en katalogleverantör.
Store { get; set; } Anger instansen av marknadsplatsen där webbtillägget lagras.
StoreType { get; set; } Anger typen av marknadsplats.
Version { get; set; } Anger versionen av webbtillägget.

Se även