BuildVersionInfo

BuildVersionInfo class

Ger information om aktuellt produktnamn och version.

public static class BuildVersionInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
static Product { get; } Får hela namnet på produkten.
static Version { get; } Hämtar produktversionen.

Exempel

Visar hur du visar information om din installerade version av Aspose.Words.

Console.WriteLine($"I am currently using {BuildVersionInfo.Product}, version number {BuildVersionInfo.Version}!");

Se även