ChapterPageSeparator

ChapterPageSeparator enumeration

Definierar avgränsningstecknet som visas mellan kapitel och sidnummer.

public enum ChapterPageSeparator

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Hyphen 0 Ett kolon.
Period 1 En punkt.
Colon 2 Ett kolon.
EmDash 3 Ett betonat streck.
EnDash 4 Ett standardstreck.

Se även