FirstChild

CompositeNode.FirstChild property

Får det första barnet i noden.

public Node FirstChild { get; }

Anmärkningar

Om det inte finns någon första underordnad nod, returneras en noll.

Exempel

Visar hur man använder en nods NextSibling-egenskap för att räkna upp sina närmaste barn.

Document doc = new Document(MyDir + "Paragraphs.docx");

for (Node node = doc.FirstSection.Body.FirstChild; node != null; node = node.NextSibling)
{
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine($"Node type: {Node.NodeTypeToString(node.NodeType)}");

  string contents = node.GetText().Trim();
  Console.WriteLine(contents == string.Empty ? "This node contains no text" : $"Contents: \"{node.GetText().Trim()}\"");
}

Visar hur man korsar en sammansatt nods träd med undernoder.

{
  Document doc = new Document(MyDir + "Paragraphs.docx");

  // Alla noder som kan innehålla underordnade noder, till exempel själva dokumentet, är sammansatta.
  Assert.True(doc.IsComposite);

  // Anropa den rekursiva funktionen som kommer att gå igenom och skriva ut alla undernoder för en sammansatt nod.
  TraverseAllNodes(doc, 0);
}

/// <summary>
/// Går rekursivt genom ett nodträd medan du skriver ut typen av varje nod
/// med ett indrag beroende på djup samt innehållet i alla inline-noder.
/// </summary>
public void TraverseAllNodes(CompositeNode parentNode, int depth)
{
  for (Node childNode = parentNode.FirstChild; childNode != null; childNode = childNode.NextSibling)
  {
    Console.Write($"{new string('\t', depth)}{Node.NodeTypeToString(childNode.NodeType)}");

    // Gå tillbaka in i noden om det är en sammansatt nod. Annars skriv ut dess innehåll om det är en inline-nod.
    if (childNode.IsComposite)
    {
      Console.WriteLine();
      TraverseAllNodes((CompositeNode)childNode, depth + 1);
    }
    else if (childNode is Inline)
    {
      Console.WriteLine($" - \"{childNode.GetText().Trim()}\"");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

Se även