GetEnumerator

CompositeNode.GetEnumerator method

Tillhandahåller stöd för varje stiliteration över undernoderna för denna nod.

public IEnumerator<Node> GetEnumerator()

Exempel

Visar hur man går igenom en sammansatt nods samling av undernoder.

Document doc = new Document();

// Lägg till två körningar och en form som underordnade noder i det första stycket i detta dokument.
Paragraph paragraph = (Paragraph)doc.GetChild(NodeType.Paragraph, 0, true);
paragraph.AppendChild(new Run(doc, "Hello world! "));

Shape shape = new Shape(doc, ShapeType.Rectangle);
shape.Width = 200;
shape.Height = 200;
// Observera att 'CustomNodeId' inte sparas i en utdatafil och endast existerar under nodens livstid.
shape.CustomNodeId = 100;
shape.WrapType = WrapType.Inline;
paragraph.AppendChild(shape);

paragraph.AppendChild(new Run(doc, "Hello again!"));

// Iterera genom styckets samling av närmaste barn,
// och skriv ut alla körningar eller former som vi hittar inom.
NodeCollection children = paragraph.ChildNodes;

Assert.AreEqual(3, paragraph.ChildNodes.Count);

foreach (Node child in children)
  switch (child.NodeType)
  {
    case NodeType.Run:
      Console.WriteLine("Run contents:");
      Console.WriteLine($"\t\"{child.GetText().Trim()}\"");
      break;
    case NodeType.Shape:
      Shape childShape = (Shape)child;
      Console.WriteLine("Shape:");
      Console.WriteLine($"\t{childShape.ShapeType}, {childShape.Width}x{childShape.Height}");
  }

Se även