EmphasisMark

EmphasisMark enumeration

Anger möjliga typer av betoningsmärke.

public enum EmphasisMark

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen betoning.
OverSolidCircle 1 Betoningen är en hel svart cirkel som visas ovanför texten.
OverComma 2 Betoningen är ett kommatecken som visas ovanför texten.
OverWhiteCircle 3 Betoningen är en tom vit cirkel som visas ovanför texten.
UnderSolidCircle 4 Betoningen är en hel svart cirkel som visas under texten.

Exempel

Visar hur man lägger till ytterligare tecken renderat ovanför/under tecknet.

DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder();

// Möjliga typer av betoningsmärke:
// https://apireference.aspose.com/words/net/aspose.words/emphasismark
builder.Font.EmphasisMark = emphasisMark; 

builder.Write("Emphasis text");
builder.Writeln();
builder.Font.ClearFormatting();
builder.Write("Simple text");

builder.Document.Save(ArtifactsDir + "Fonts.SetEmphasisMark.docx");

Se även