PreviousSibling

Node.PreviousSibling property

Hämtar noden omedelbart före denna nod.

public Node PreviousSibling { get; }

Anmärkningar

Om det inte finns någon föregående nod, returneras en noll.

Exempel

Visar hur man använder metoderna för Node och CompositeNode för att ta bort ett avsnitt före det sista avsnittet i dokumentet.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Writeln("Section 1 text.");
builder.InsertBreak(BreakType.SectionBreakContinuous);
builder.Writeln("Section 2 text.");

// Båda sektionerna är syskon till varandra.
Section lastSection = (Section)doc.LastChild;
Section firstSection = (Section)lastSection.PreviousSibling;

// Ta bort ett avsnitt baserat på dess syskonförhållande med ett annat avsnitt.
if (lastSection.PreviousSibling != null)
    doc.RemoveChild(firstSection);

// Avsnittet vi tog bort var det första, vilket lämnade dokumentet med bara det andra.
Assert.AreEqual("Section 2 text.", doc.GetText().Trim());

Se även