Range

Node.Range property

Returnerar en Räckvidd objekt som representerar den del av ett dokument som finns i denna nod.

public Range Range { get; }

Exempel

Visar hur man tar bort alla noder från ett område.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Lägg till text i det första avsnittet i dokumentet och lägg sedan till ytterligare ett avsnitt.
builder.Write("Section 1. ");
builder.InsertBreak(BreakType.SectionBreakContinuous);
builder.Write("Section 2.");

Assert.AreEqual("Section 1. \fSection 2.", doc.GetText().Trim());

// Ta bort det första avsnittet helt genom att ta bort alla noder
// inom sitt intervall, inklusive själva avsnittet.
doc.Sections[0].Range.Delete();

Assert.AreEqual(1, doc.Sections.Count);
Assert.AreEqual("Section 2.", doc.GetText().Trim());

Se även