Contains

NodeCollection.Contains method

Bestämmer om en nod finns i samlingen.

public bool Contains(Node node)
Parameter Typ Beskrivning
node Node Noden att lokalisera.

Returvärde

Sant om föremål finns i samlingen; annars falskt.

Anmärkningar

Denna metod utför en linjär sökning; därför är den genomsnittliga exekveringstiden proportionell mot Count.

Exempel

Visar hur man arbetar med en NodeCollection.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Lägg till text i dokumentet genom att infoga Runs med hjälp av en DocumentBuilder.
builder.Write("Run 1. ");
builder.Write("Run 2. ");

// Varje anrop av "Write"-metoden skapar en ny körning,
// som sedan visas i den överordnade Paragraphs RunCollection.
RunCollection runs = doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.Runs;

Assert.AreEqual(2, runs.Count);

// Vi kan också infoga en nod i RunCollection manuellt.
Run newRun = new Run(doc, "Run 3. ");
runs.Insert(3, newRun);

Assert.True(runs.Contains(newRun));
Assert.AreEqual("Run 1. Run 2. Run 3.", doc.GetText().Trim());

// Gå till enskilda körningar och ta bort dem för att ta bort deras text från dokumentet.
Run run = runs[1];
runs.Remove(run);

Assert.AreEqual("Run 1. Run 3.", doc.GetText().Trim());
Assert.NotNull(run);
Assert.False(runs.Contains(run));

Se även