GetEnumerator

NodeCollection.GetEnumerator method

Ger en enkel “foreach” stil iteration över samlingen av noder.

public IEnumerator<Node> GetEnumerator()

Returvärde

En IEnumerator.

Se även