TextureIndex

TextureIndex enumeration

Anger skuggningsstruktur.

public enum TextureIndex

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Texture10Percent 3
Texture12Pt5Percent 37
Texture15Percent 38
Texture17Pt5Percent 39
Texture20Percent 4
Texture22Pt5Percent 40
Texture25Percent 5
Texture27Pt5Percent 41
Texture2Pt5Percent 35
Texture30Percent 6
Texture32Pt5Percent 42
Texture35Percent 43
Texture37Pt5Percent 44
Texture40Percent 7
Texture42Pt5Percent 45
Texture45Percent 46
Texture47Pt5Percent 47
Texture50Percent 8
Texture52Pt5Percent 48
Texture55Percent 49
Texture57Pt5Percent 50
Texture5Percent 2
Texture60Percent 9
Texture62Pt5Percent 51
Texture65Percent 52
Texture67Pt5Percent 53
Texture70Percent 10
Texture72Pt5Percent 54
Texture75Percent 11
Texture77Pt5Percent 55
Texture7Pt5Percent 36
Texture80Percent 12
Texture82Pt5Percent 56
Texture85Percent 57
Texture87Pt5Percent 58
Texture90Percent 13
Texture92Pt5Percent 59
Texture95Percent 60
Texture97Pt5Percent 61
TextureCross 24
TextureDarkCross 18
TextureDarkDiagonalCross 19
TextureDarkDiagonalDown 16
TextureDarkDiagonalUp 17
TextureDarkHorizontal 14
TextureDarkVertical 15
TextureDiagonalCross 25
TextureDiagonalDown 22
TextureDiagonalUp 23
TextureHorizontal 20
TextureNone 0
TextureSolid 1
TextureVertical 21
TextureNil 65535 Anger att det inte ska användas något mönster på det aktuella skuggade området (dvs mönstret ska vara en komplett fyllning med bakgrundsfärgen).

Exempel

Visar hur man dekorerar text med kanter och skuggningar.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

BorderCollection borders = builder.ParagraphFormat.Borders;
borders.DistanceFromText = 20;
borders[BorderType.Left].LineStyle = LineStyle.Double;
borders[BorderType.Right].LineStyle = LineStyle.Double;
borders[BorderType.Top].LineStyle = LineStyle.Double;
borders[BorderType.Bottom].LineStyle = LineStyle.Double;

Shading shading = builder.ParagraphFormat.Shading;
shading.Texture = TextureIndex.TextureDiagonalCross;
shading.BackgroundPatternColor = Color.LightCoral;
shading.ForegroundPatternColor = Color.LightSalmon;

builder.Write("This paragraph is formatted with a double border and shading.");
doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.ApplyBordersAndShading.docx");

Visar hur man tillämpar en konturram på en tabell.

Document doc = new Document(MyDir + "Tables.docx");
Table table = doc.FirstSection.Body.Tables[0];

// Rikta in tabellen mot mitten av sidan.
table.Alignment = TableAlignment.Center;

// Rensa alla befintliga kanter och skuggningar från tabellen.
table.ClearBorders();
table.ClearShading();

// Lägg till gröna kanter till tabellens konturer.
table.SetBorder(BorderType.Left, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Right, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Top, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);
table.SetBorder(BorderType.Bottom, LineStyle.Single, 1.5, Color.Green, true);

// Fyll cellerna med en ljusgrön solid färg.
table.SetShading(TextureIndex.TextureSolid, Color.LightGreen, Color.Empty);

doc.Save(ArtifactsDir + "Table.SetOutlineBorders.docx");

Se även