Aspose.Words.BuildingBlocks

bu Aspose.Words.BuildingBlocks ad alanı, bir belgede erişimine ve Otomatik Metin, Otomatik Düzeltme girdileri ve Yapı Taşları kullanımına izin veren sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
BuildingBlock Yapı Taşı, Otomatik Metin veya Otomatik Düzelt girişi gibi bir sözlük belgesi girişini temsil eder.
BuildingBlockCollection Bir koleksiyonBuildingBlock belgedeki nesneler.
GlossaryDocument Bir Word belgesi içindeki bir sözlük belgesinin kök öğesini temsil eder. Sözlük belgesi, Otomatik Metin, Otomatik Düzelt girdileri ve Yapı Taşları için bir depolama alanıdır.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
BuildingBlockBehavior Ana belgeye eklendiğinde yapı taşı içeriğine uygulanacak davranışı belirtir.
BuildingBlockGallery Bir yapı taşının sınıflandırıldığı önceden tanımlanmış galeriyi belirtir.
BuildingBlockType Bir yapı taşı tipini belirtir. Tür, Microsoft Word. yapı taşının görünürlüğünü ve davranışını etkileyebilir.