Aspose.Words.BuildingBlocks

Aspose.Words.BuildingBlocks ad alanı, bir belgede öğesine erişmeye ve Otomatik Metin, Otomatik Düzelt girdilerini ve Yapı Taşlarını kullanmaya izin veren sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
BuildingBlockYapı Taşı, Otomatik Metin veya Otomatik Düzelt girişi gibi bir sözlük belgesi girişini temsil eder.
BuildingBlockCollectionBir koleksiyonBuildingBlockbelgedeki nesneler.
GlossaryDocumentBir Word belgesi içindeki bir sözlük belgesinin kök öğesini temsil eder. Bir sözlük belgesi Otomatik Metin, Otomatik Düzelt girişleri ve Yapı Taşları için bir depolama alanıdır.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
BuildingBlockBehaviorAna belgeye eklendiğinde yapı bloğunun içeriğine uygulanacak davranışı belirtir.
BuildingBlockGalleryBir yapı bloğunun sınıflandırıldığı önceden tanımlanmış galeriyi belirtir.
BuildingBlockTypeBir yapı taşı türünü belirtir. Tür, Microsoft Word. yapı bloğunun görünürlüğünü ve davranışını etkileyebilir.