Aspose.Words.Comparing

bu Aspose.Words.Karşılaştırma ad alanı, belgeleri karşılaştırırken ek seçenekler belirlemeye olanak tanıyan sınıflar ve numaralandırmalar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CompareOptions Belge karşılaştırma işlemi için gelişmiş seçeneklerin seçilmesini sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ComparisonTargetType Karşılaştırma sırasında kullanılacak temel belgeyi belirlemeye izin verir. Varsayılan değerCurrent .
Granularity İki belgeyi karşılaştırırken izlenecek değişikliklerin ayrıntı düzeyini belirtir.