Enum Granularity

Granularity enumeration

İki belgeyi karşılaştırırken izlenecek değişikliklerin ayrıntı düzeyini belirtir.

public enum Granularity

değerler

İsimDeğerTanım
CharLevel0
WordLevel1

Örnekler

Belgeleri karşılaştırırken bir ayrıntı düzeyi belirtmek için gösterir.

Document docA = new Document();
DocumentBuilder builderA = new DocumentBuilder(docA);
builderA.Writeln("Alpha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit");

Document docB = new Document();
DocumentBuilder builderB = new DocumentBuilder(docB);
builderB.Writeln("Lorems ipsum dolor sit amet consectetur - \"adipiscing\" elit");

// Değişikliklerin izlenip izlenmediğini belirtin
// karaktere göre ('Granularity.CharLevel') veya kelimeye göre ('Granularity.WordLevel').
Aspose.Words.Comparing.CompareOptions compareOptions = new Aspose.Words.Comparing.CompareOptions();
compareOptions.Granularity = granularity;

docA.Compare(docB, "author", DateTime.Now, compareOptions);

// İlk belgenin revizyon grupları koleksiyonu, belgeler arasındaki tüm farklılıkları içerir.
RevisionGroupCollection groups = docA.Revisions.Groups;
Assert.AreEqual(5, groups.Count);

Ayrıca bakınız