Aspose.Words.DigitalSignatures

bu Aspose.Words.Dijitalİmzalar ad alanı, belgeleri imzalamak ve imzaları doğrulamak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CertificateHolder Şunun sahibini temsil eder: X509Sertifika2 misal.
DigitalSignature Bir belgedeki dijital imzayı ve doğrulamanın sonucunu temsil eder.
DigitalSignatureCollection Bir belgeye eklenmiş salt okunur bir dijital imza koleksiyonu sağlar.
DigitalSignatureUtil Belgeyi imzalamak için yöntemler sağlar.
SignOptions Belge imzalama seçeneklerini belirlemeye izin verir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
DigitalSignatureType Dijital imzanın türünü belirtir.