Aspose.Words.DigitalSignatures

Aspose.Words.DigitalSignatures ad alanı, belgeleri imzalamak ve imzaları doğrulamak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
CertificateHolderSahibini temsil ederX509Sertifika2 örnek.
DigitalSignatureBir belgedeki dijital imzayı ve doğrulamasının sonucunu temsil eder.
DigitalSignatureCollectionBir belgeye eklenen dijital imzaların salt okunur bir koleksiyonunu sağlar.
DigitalSignatureUtilBelgeyi imzalamak için yöntemler sağlar.
SignOptionsBelge imzalama seçeneklerinin belirlenmesine olanak tanır.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
DigitalSignatureTypeDijital imzanın türünü belirtir.