DigitalSignatureUtil

DigitalSignatureUtil class

Belgeyi imzalamak için yöntemler sağlar.

public static class DigitalSignatureUtil

yöntemler

İsim Tanım
static LoadSignatures(Stream) Akış kullanarak belgeden dijital imzaları yükler.
static LoadSignatures(string) Belgeden dijital imzaları yükler.
static RemoveAllSignatures(Stream, Stream) Kaynak akıştaki belgedeki tüm dijital imzaları kaldırır ve imzasız belgeyi hedef akışa yazar.
static RemoveAllSignatures(string, string) Tüm dijital imzaları kaynak dosyadan kaldırır ve imzasız dosyayı hedef dosyaya yazar.
static Sign(Stream, Stream, CertificateHolder) Verilenleri kullanarak kaynak belgeyi imzalarCertificateHolderdijital imza ile ve imzalı belgeyi hedef akışa yazar.
static Sign(string, string, CertificateHolder) Verilenleri kullanarak kaynak belgeyi imzalarCertificateHolder dijital imza ile ve imzalı belgeyi hedef dosyaya yazar.
static Sign(Stream, Stream, CertificateHolder, SignOptions) Verilenleri kullanarak kaynak belgeyi imzalarCertificateHolder veSignOptions dijital imzalı ve imzalı belgeyi hedef akışa yazar.
static Sign(string, string, CertificateHolder, SignOptions) Verilenleri kullanarak kaynak belgeyi imzalarCertificateHolder veSignOptions dijital imzalı ve imzalı belgeyi hedef dosyaya yazar.

Notlar

Sayısal imza, Belge Nesne Modeli yerine dosya içeriği ile çalıştığı için bu yöntemler ayrı bir sınıfa alınır.

Desteklenen biçimlerDoc veDocx.

Örnekler

Dijital olarak imzalanmış bir belgeden imzaların nasıl yükleneceğini gösterir.

// İmzalı bir belgenin dijital imza koleksiyonunu DigitalSignatureUtil sınıfını kullanarak yüklemenin iki yolu vardır.
// 1 - Yerel dosya sistemi dosya adından bir belgeden yükleyin:
DigitalSignatureCollection digitalSignatures = 
  DigitalSignatureUtil.LoadSignatures(MyDir + "Digitally signed.docx");

// Bu koleksiyon boş değilse, belgenin dijital olarak imzalandığını doğrulayabiliriz.
Assert.AreEqual(1, digitalSignatures.Count);

// 2 - FileStream'den bir belgeden yükleyin:
using (Stream stream = new FileStream(MyDir + "Digitally signed.docx", FileMode.Open))
{
  digitalSignatures = DigitalSignatureUtil.LoadSignatures(stream);
  Assert.AreEqual(1, digitalSignatures.Count);
}

Dijital olarak imzalanmış bir belgeden dijital imzaların nasıl kaldırılacağını gösterir.

// Dijital imzaları kaldırmak için DigitalSignatureUtil sınıfını kullanmanın iki yolu vardır.
// imzasız bir kopyasını yerel dosya sisteminde başka bir yere kaydederek imzalı bir belgeden.
// 1 - Dosya adı dizelerine göre hem imzalı belgenin hem de imzasız kopyanın konumlarını belirleyin:
DigitalSignatureUtil.RemoveAllSignatures(MyDir + "Digitally signed.docx",
  ArtifactsDir + "DigitalSignatureUtil.LoadAndRemove.FromString.docx");

// 2 - Dosya akışlarına göre hem imzalı belgenin hem de imzasız kopyanın konumlarını belirleyin:
using (Stream streamIn = new FileStream(MyDir + "Digitally signed.docx", FileMode.Open))
{
  using (Stream streamOut = new FileStream(ArtifactsDir + "DigitalSignatureUtil.LoadAndRemove.FromStream.docx", FileMode.Create))
  {
    DigitalSignatureUtil.RemoveAllSignatures(streamIn, streamOut);
  }
}

// Her iki çıktı belgemizin de dijital imzası olmadığını doğrulayın.
Assert.That(DigitalSignatureUtil.LoadSignatures(ArtifactsDir + "DigitalSignatureUtil.LoadAndRemove.FromString.docx"), Is.Empty);
Assert.That(DigitalSignatureUtil.LoadSignatures(ArtifactsDir + "DigitalSignatureUtil.LoadAndRemove.FromStream.docx"), Is.Empty);

Ayrıca bakınız